Utställningen Marcel Proust och Venedig visades
på Konstfrämjandet i Stockholm 2005.